Lectoraat Media, Technology & Design

Onze kracht ligt in het onderzoeken en toepasbaar maken van interactieve technologie voor waardevolle verbindingen tussen mensen. Wij richten ons op smart cities en open data in twee onderzoekslijnen: “ICT en nieuwe media in de openbare ruimte” en “Participatieve media”.

Wat zijn onze producten?

Kennisproducten en innovatieve toepassingen met betrekking tot interactieve technologie.

Hoe komen wij tot onze producten?

Door het onderzoeken en toepasbaar maken van interactieve technologie samen met studenten, bedrijven, overheidsorganisaties en andere kennisinstellingen.

Waarom doen wij wat wij doen?

Interactieve technologie maakt verbindingen tussen mensen mogelijk!