Lectoraat Smart Cities

Dit is de website van het lectoraat Smart Cities van Saxion. Onze kracht ligt in het creëren van waardevolle verbindingen tussen mensen in steden door middel van smart city-technology.

Onder het creëren van ‘waardevolle verbindingen’ verstaat het lectoraat Smart Cities bijvoorbeeld het verbeteren van burgerparticipatie, het creëren van een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten, het ondersteunen van een goed functionerend smartcity-ecosysteem waarin verschillende stakeholders samenwerken aan innovaties voor de stad en het ondersteunen van inwoners om gezamenlijk hun kwaliteit van leven (bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit of gezondheid) te verbeteren.

Onderzoekslijnen

Teneinde met smart city-technologie waardevolle verbindingen tussen mensen te creëren heeft het lectoraat MTD een onderzoeksprogramma ingericht. Dit programma kent drie onderzoekslijnen:

1. Waardevolle, data-gedreven toepassingen voor mensen in de smart city

Onder de eerste onderzoekslijn van het lectoraat vallen onderzoek naar en ontwikkeltrajecten voor slimme, verbindende toepassingen die participeren, samenwerken, ontmoeten en delen stimuleren. Denk aan data-gebaseerde toepassingen waarmee inwoners gezamenlijk hun gezondheids- of vervoersuitdagingen aan kunnen pakken of slimme beeldschermen in binnensteden die door relevante, aantrekkelijke content het verblijf in een openbare ruimte veraangenamen.

2. Samenwerking in het smart city-ecosysteem

De tweede lijn omvat onderzoek naar methoden, modellen en digitale omgevingen voor samenwerking binnen smart cities, zoals smart city-governance, smart city-ecosystemen en de stad als platform. Daarnaast worden binnen deze lijn innovatieve, digitale oplossingen ter ondersteuning van samenwerking en participatie binnen smart cities ontwikkeld zoals urban platforms.

3. (Big) Data en de smart city

De derde lijn richt zich op onderzoek naar en toepassing van diverse aan data gerelateerde onderwerpen zoals dataopslag en –distributie, data-analyse, predictive analysis, datavisualisatie, open data, big data, social media-data, kwalitatieve data en Internet of Things.

Waarom, hoe en wat

Wat zijn onze producten?

Kennisproducten en innovatieve toepassingen met betrekking tot interactieve technologie.

Hoe komen wij tot onze producten?

Door het onderzoeken en toepasbaar maken van interactieve technologie samen met studenten, bedrijven, overheidsorganisaties en andere kennisinstellingen.

Waarom doen wij wat wij doen?

Interactieve technologie maakt verbindingen tussen mensen mogelijk!